Podział hipoterapii

www.bambinowyszkow.edu.pl

Hipoterapia jest to tak naprawdę ogół, całokształt zajęć i zabiegów terapeutycznych, w trakcie, których wykorzystuje się towarzystwo konia.

Można jasno stwierdzić, że jest to jedna z wielu form wieloprofilowej rehabilitacji.

Możemy pokusić się o pewien podział działań podejmowanych w ramach hipoterapii, których zawsze celem nadrzędnym jest wspomaganie rozwoju lub też odzyskiwania zdrowia przez pacjenta.

Należy jednak pamiętać, iż obojętnie, jaki podział zajęć zastosujemy czy też przyjmiemy, nie ma jednej, sztywnej granicy pomiędzy poszczególnymi jej elementami.

Każda z form terapii, obojętnie jak ją nazwiemy, przenika się i zazębia z inną, dając ogólny obraz hipoterapii.

Pamiętajmy więc zawsze, że poszczególne formy terapii, w tym przypadku terapii z wykorzystaniem konia, uzupełniają się nawzajem, tworząc dopiero wtedy całość, całość dającą szerokie spektrum działania.

I to jest właśnie ważne, aby wszelkie działania terapeutyczne nie były tylko punktowe i jednostronne, ale aby w globalnym rozrachunku stawały się ogólnymi i wszechstronnymi.

https://www.dolfospets.com/produkty-dla-gadow-i-plazow/

You may also like...